• Αποκατάσταση Τραυματισμού του Αισθητικού Κλάδου του Κερκιδικού Νεύρου. Πρόληψη και Θεραπεία Νευρώματος με τη Χρήση Neurotube.

  Α.Τόπκας, Δ. Ματσούκας, Δ. Τσεκές, Σ. Λέλες, Μ. Κοκκινάκης, Δ. Μάνδηλας.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.
  17ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, Θεσσαλονίκη 1-3 Δεκεμβρίου 2011.

 • Διάσωση του Βαρειά Τραυματισμένου Κάτω Άκρου με Μεθόδους Μικροχειρουργικής σε Συνδυασμό με Άμεση Βράχυνση και Όψιμη Επιμήκυνση του Μέλους. Εμπειρία επί Δέκα Ασθενών.

  Δ. Ευσταθόπουλος, Γ. Ζουμπούλης, Α. Τόπκας, Ν. Γεωργόπουλος, Χ.Παγανιάς, Αικ. Ευσταθοπούλου.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.
  17ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, Θεσσαλονίκη 1-3 Δεκεμβρίου 2011.

 • Συμβολή του VEGF στην Επούλωση του Μυοσκελετικού Τραύματος: Αγγειακό Σύστημα και Αθλητικές Κακώσεις (e-poster).

  Ν.Χ. Κεραμάρης, Ν. Μαλλιαρόπουλος, Γ. Κελλάλης, Α. Τόπκας, Α. Κωστάκος, Σ. Πνευματικός.
  4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων «Γ. Νούλης», Ρέθυμνο 22-25 Ιουνίου 2011.

 • Ulnar Neuropathy in the elbow Epicondylectomy- Epineurotomy our experience on 140 Cases.

  D Efstathopoylos, Ath. Topkas, G Zoumpoulis, D Tsekes, Sot Leles, Aik Efsthatopoulou.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.
  Eurohand 2011- Combined XVIth FESSH Congress & Xth EFSHT Congress, Oslo, Norway, 26-28.5.2011.

 • Οστικό Mallet, Κλειστή Ανάταξη και Καθήλωση με δύο K-wires. Νέα Τεχνική.

  Αθ. Τόπκας, Π. Αρεταίου, Σ. Λελές, Δ. Τσεκές, Δ. Μάνδηλας, Αικ. Ευσταθοπούλου.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.
  9ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, 27-29 Μαΐου 2011.

 • Νεύρωμα Morton. Διάγνωση, Χειρουργική Θεραπεία με Πελματιαία Προσπέλαση.

  Π. Αρεταίου, Αθ. Τόπκας, Λ. Γρηγοράκος, Στ. Παπαδέλης, Δ. Τσεκές, Δ .Μάνδηλας.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ – Κ.Α.Τ.
  9ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας,27-29 Μαϊου 2011.

 • Glomus tumor στο Χέρι- Υπονύχια Εντόπιση, Διάγνωση, Αφαίρεση με Ανάσπαση του Νυχιού.

  Τόπκας Αθ, Σέγκος Δ, Λελές Σ, Τσεκές Δ, Αρετάκη Αικ, Χατζημαρκάκης Γ.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.
  30o Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογικής Εταιρείας Μακεδονίας- Θράκης, Χαλκιδική 29 Απρ- 1 Μαϊου 2011.

 • Εξαρθρήματα Ακρώμιοκλειδικής. Αποκατάσταση με Χρήση του Tight Rope.

  Ζουμπούλης Γ, Σέγκος Δ, Τόπκας Αθ, Αρετάκη Αικ, Πετρούλιας Β, Κούκος Αθ.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.
  30o Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογικής Εταιρείας Μακεδονίας- Θράκης, Χαλκιδική 29 Απρ- 1 Μαϊου 2011.

 • Κατάγματα Βραχιονίου Υψηλής Ενέργειας με Ταυτόχρονη Πάρεση Κερκιδικού Νεύρου.

  Αικ. Αρετάκη, Π. Αρεταίου, Αθ. Τόπκας, Γ. Χατζημαρκάκης, Γ. Ζουμπούλης, Δ. Ευσταθόπουλος.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.
  66ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, Αθήνα, 13-16 Οκτ 2010.

 • Συντριπτικά Εκτεταμένα Κατάγματα Κάτω Πέρατος Κερκίδας. Αποκατάσταση σε Δύο Χρόνους.

  Γ. Ζουμπούλης, Αικ. Αρετάκη, Αθ. Τόπκας, Δ. Σέγκος, Β. Πετρούλιας, Δ. Ευσταθόπουλος.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.
  66ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, Αθήνα, 13-16 Οκτ 2010.

 • Νεύρωμα Morton. Διάγνωση. Χειρουργική Θεραπεία με Πελματιαία Προσπέλαση.

  Αθ. Τόπκας, Γ. Χατζημαρκάκης, Π. Αρεταίου, Β. Πετρούλιας, Δ. Σέγκος, Δ. Ευσταθόπουλος.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.
  66ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, Αθήνα, 13-16 Οκτ 2010.

 • Διαυπερκονδύλια Κατάγματα Βραχιονίου. Ανοιχτή Ανάταξη και Οστεοσύνθεση με Ειδική Πλάκα LCP. Διεγχειρητικά Προβλήματα, Λειτουργικά Αποτελέσματα και Επιπλοκές.

  Δ. Ευσταθόπουλος, Σ. Κλεάνθους, Δ. Σέγκος, Γ. Χατζημαρκάκης, Β. Πετρούλιας, Αθ. Τόπκας.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.
  16ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, Ιωάννινα, 26-29 Αυγ 2010.

 • Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα. Ανοικτή Μέθοδος. Μείωση του Χρόνου Επιστροφής Στην Εργασία και Ελαχιστοποίηση των Επιπλοκών.

  Δ. Ευσταθόπουλος, Γ. Ζουμπούλης, Δ. Σέγκος, Σ. Κλεάνθους, Αικ. Αρετάκη, ΑΘ. Τόπκας.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.
  16ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, Ιωάννινα, 26-29 Αυγ 2010.

 • Συντηρητική Αντιμετώπιση των Καταγμάτων των Μετακαρπίων και των Φαλαγγών. Παρουσίαση 240 Περιπτώσεων.

  Αθ. Τόπκας, Δ.Σέγκος, Σ. Κλεάνθους, Αικ. Αρετάκη, Αθ. Κούκος, Η. Γιακουμάκης.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.
  16ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, Ιωάννινα, 26-29 Αυγ 2010.

 • Η Εμπειρία Μας από τη Χειρουργική Θεραπεία του Βραχιονίου Πλέγματος 35 Ασθενών σε Τραυματικές Κακώσεις της ΑΜΣΣ.

  Δ.Ευσταθόπουλος, Π. Αρεταίου, Αικ. Αρετάκη, Σ. Σοφοκλέους, Γ. Χατζημαρκάκης, Αθ. Τόπκας.
  Β΄ Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.
  36ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης Ν. Γιαννέστρας- Π. Σμυρνής, Πύλος Μεσσηνίας, 20-24 Μαϊου 2010.

 • Είδη Μοσχευμάτων για Πλαστική Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου.

  Αθ. Τόπκας
  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γ’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010, Γ.Ν.Α ΚΑΤ, Αθήνα, 27/4/2010.

 • Βιβλιογραφική Ενημέρωση – Arthroscopy, KSSTA.

  Α. Κουζούπης, Αθ. Τόπκας, Κ. Σκαγιάς.
  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γ’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010, Γ.Ν.Α ΚΑΤ, Αθήνα, 27/4/2010.

 • Μακροχρόνια Αποτελέσματα Αναθεώρησης Μολυσμένης Αρθροπλαστικής Γόνατος.

  Γ. Μαχαιράς, Κ. Κατερός, Α. Κωστάκος, Αθ. Τόπκας, Στ. Κουτσοστάθης, Δ. Δανομάρας.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  27ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογικής Εταιρείας Μακεδονίας, Χαλκιδική, 1-4 Μαΐου 2008.

 • Η Σημασία της Δευτερεύουσας Καθήλωσης στο Μόσχευμα Προσθίου Χιαστού.

  Γ. Μαχαιράς, Κ. Κατερός, Δ. Δανομάρας, Στ. Κουτσοστάθης, Αθ. Τόπκας, Στ. Κουζούπης.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  27ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογικής Εταιρείας Μακεδονίας, Χαλκιδική, 1-4 Μαΐου 2008.

 • Functional Back Pain in Elite Oarsmen (II): Causes of Injury and Injury Prevention.

  Κεραμάρης Ν., Κελάλης Γ., Δημητράκης Ν., Τόπκας Αθ., Ζαχαρίου Κ., Γιαννούδης Π., Rolf C.G.
  Academic Department of Trauma and Orthopaedics, University of Leeds, UK.
  9ο Διεθνές Συνέδριο Αθλιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και 7ο Ελληνο-Κυπριακό Συνέδριο Αθλιατρικής, Αθήνα 27-30 Μαρτ 2008.
  Αθλητιατρική. Τόμος 3, Συμπληρ Τεύχος 1, Μάρτ 2008.

 • Συμπεριφορά Κοτυλιαίων Εμφυτευμάτων από Πορώδες Ταντάλιο. Αξιολόγηση με την Μέθοδο EBRA.

  Αθ. Τόπκας.
  Διημερίδα υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Ο.Χ, Αθήνα 8-9 Δεκ 2007.

 • Συγκριτική Μελέτη Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος με ή χωρίς Αντικατάσταση της Επιγονατίδος.

  Γ.Μαχαιράς,Α.Κωστάκος,Σ.Κουτσοστάθης,Δ. Δανομάρας, Αθ. Τόπκας, Ν. Κουτσελίνης.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  21ο Ετήσιο Συνέδριο Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 22-24 Νοεμβρ 2007.

 • Οστεομυελίτιδα Επιγονατίδας σε Άνδρα Ασθενή. Μία Σπάνια Περίπτωση. Δίαγνωση και Θεραπεία.

  Κ. Γιάννος, Σ. Κουτσοστάθης, Δ.Δανομάρας, Δ. Μπάλτας, Αθ. Τόπκας, Γ.Μαχαιράς.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  630 Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, Αθήνα 9-13Οκτ 2007.

 • Κρίση Ψευδοουρικής Αρθρίτιδας μετά από Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος. Διάγνωση Αντιμετώπιση.

  Γ. Μαχαιράς, Δ. Δανομάρας, Σ. Κουτσοστάθης, Αθ. Τόπκας, Ν. Κουτσελίνης, Δ. Σκυτιώτης.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  630Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, Αθήνα 9-13Οκτ 2007.

 • Συνδεσμοπλαστική Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου με Αυτομόσχευμα Οπισθίων Μηριαίων και Ενίσχυση της Μηριαίας Καθήλωσης με Endopearl. Κλινική Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Τετραετίας.

  Γ. Μαχαιράς, Δ. Δανομάρας, Σ. Κουτσοστάθης, Αθ. Τόπκας, Ν. Κουτσελίνης, Δ. Σκυτιώτης.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  630Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Ε.Ε.Χ.Ο.Τ,Αθήνα 9-13Οκτ 2007.

 • Αρθροσκοπική Κινητοποίηση για την Αντιμετώπιση Μετεγχειρητικής Δυσκαμψίας μετά από Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος.

  Γ. Μαχαιράς, Δ. Δανομάρας, Σ. Κουτσοστάθης, Ν. Κουτσελίνης, Αθ. Τόπκας, Δ. Σκυτιώτης.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων «Γ. Νούλης»,Αθήνα 14-16 Ιουνίου 2007.

 • Αντιμετώπιση της Εκφυλιστικής Ρήξης του Έσω Μηνίσκου. Μερική Αρθροσκοπική Έσω Μηνισκεκτομή ή Συντηρητική Αντιμετώπιση.

  Γ. Μαχαιράς, Σ. Κουτσοστάθης, Δ. Δανομάρας, Α. Τόπκας, Ν. Κουτσελίνης, Δ. Σκυτιώτης.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων «Γ. Νούλης», Αθήνα 14-16 Ιουνίου 2007.

 • Αρθροσκοπική Έκπλυση και Νεαροποιήση του Αρθρικού Χόνδρου στη Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας του Γόνατος.

  Γ. Μαχαιράς, Σ. Κουτσοστάθης, Δ. Δανομάρας, Α. Τόπκας, Α. Κωστάκος, Ν. Κουτσελίνης.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων «Γ. Νούλης», Αθήνα 14-16 Ιουνίου 2007.

 • Radiographic Evidence of Acetabular Gap- Filling Following THA Using a Trabecular Metal Cup.

  G. Macheras, A. Kostakos, S. Koutsostathis, A. Topkas, K. Kateros, R.Eberle (e- Zimmer).
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  2007 Annual Meeting AAOS, San Diego, California 14-18 Φεβρ 2007.

 • Radiographic Evidence of Acetabular Dome Gap- Filling Following the Use of a Porous, Trabecular Metal, Monoblock Acetabular Component. (Scientific exhibit).

  G. Macheras, A. Kostakos, S. Koutsostathis, A. Topkas, K. Kateros, R.Eberle (e- Zimmer).
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  2007 Annual Meeting AAOS, San Diego, California 14-18 Φεβρ 2007.

 • Αποτελέσματα Χειρουργικής Αντιμετώπισης Καταγμάτων Κεφαλής Κερκίδος. (Poster)

  Γ.Μαχαιράς, Αθ.Τόπκας, Σ.Κουτσοστάθης, Δ. Δανομάρας, Α. Κωστάκος.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  18ο Περιφεριακό Σεμινάριο Κεντροδυτικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Ο.Χ, Έδεσσα, 3-5 Νοεμβρ 2006.

 • Κίνδυνος Μετάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων στις Ορθοπαιδικές Επεμβάσεις.

  Γ.Μαχαιράς, Σ.Κουτσοστάθης, Αθ. Τόπκας, Δ. Μπάλτας, Δ. Δανομάρας.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  18ο Περιφεριακό Σεμινάριο Κεντροδυτικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Ο.Χ, Έδεσσα, 3-5 Νοεμβρ 2006.

 • Ανοιχτή Ανάταξη και Εσωτερική Οστεοσύνθεση Κεφαλής Κερκίδος Κατά Mason II και ΙΙΙ σε Ασθενείς Νέας Ηλικίας.

  Γ.Μαχαιράς, Σ.Κουτσοστάθης, Δ. Δανομάρας, Αθ. Τόπκας, Α.Κωστάκος.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική. 62ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, Αθήνα, 3-7 Οκτ 2006.

 • Μεταδιδόμενα Νοσήματα και Αφάλεια του Ιατρού κατά την Άσκηση της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής.

  Γ. Μαχαιράς, Σ.Κουτσοστάθης, Αθ.Τόπκας, Δ. Μπάλτας, Δ. Δανομάρας.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  62ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο,Ε.Ε.Χ.Ο.Τ,Αθήνα,3-7 Οκτ 2006.

 • Παρουσίαση της Εμπειρίας μας από τη Χειρουργική Αντιμετώπιση 45 Πρόσφατων Καταγμάτων Σκαφοειδούς με Στοιχεία Αστάθειας και Παρεκτόπισης.

  Δ. Ευσταθόπουλος, Α. Φασούλας, Α. Μανιμανάκη, Αθ. Τόπκας, Γ. Σφυράς, Θ. Καβαλιεράκη.
  Κλινική Χειρουργικής Χεριού- Άνω Άκρου- Μικροχειρουργικής Γ.Ν.Α ΚΑΤ.
  Κοινό Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνική Εταιρείας Χειρουγικής Χεριού και Άνω Άκρου, Κυλλήνη, 6-10 Σεπτ 2006.

 • Η Εμπειρία μας από τη Χειρουργική Θεραπεία του Συνδρόμου Καρπιαίου Σωλήνα σε Άτομα Ηλικίας Άνω των 70 Ετών. Παρουσίαση 60 Περιστατικών.

  Π. Αρεταίου, Χ. Πλακογιάννης, Α. Φασούλας, Χ. Κούβαρης, Αθ. Τόπκας, Δ. Ευσταθόπουλος.
  Κλινική Χειρουργικής Χεριού- Άνω Άκρου- Μικροχειρουργικής Γ.Ν.Α ΚΑΤ.
  Κοινό Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνική Εταιρείας Χειρουγικής Χεριού και Άνω Άκρου, Κυλλήνη, 6-10 Σεπτ 2006.

 • Intrapelvic Migration of Acetabular Implants. Management and Results.

  G. Macheras,A. Kostakos,D. Baltas,D. Dalas,A. Topkas,D. Danomaras.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  7th Domestic Meeting of the European Hip Society, Antalya, Turkey 21-24 Ιουν 2006.

 • Operative Treatment for Delayed Union & Nonunion of Midshaft Clavicular Fractures. Internal Fixation and Early Mobilization.

  Δ. Ευσταθόπουλος, Θ. Καβαλιεράκου, Αθ. Τόπκας, Α Γαρμπή,
  Γ. Κατσιμίχας, Π. Αρεταίου.
  Κλινική Χειρουργικής Χεριού- Άνω Άκρου- Μικροχειρουργικής Γ.Ν.Α ΚΑΤ.
  XI FESSH Congress, Glasgow, Scotland, 2006.

 • Αντιμετώπιση των Οστικών Κακώσεων των Άνω Άκρων σε Σύνθετες Κακώσεις, με τη Χρήση των Ελαστικών Ήλων «Nancy Nails». (Poster).

  Δ. Ευσταθόπουλος, Αθ. Τόπκας, Γ. Σφυράς, Α. Φασούλας, Χ. Πλακογιάννης, Α. Μανιμανάκη.
  Κλινική Χειρουργικής Χεριού- Άνω Άκρου- Μικροχειρουργικής Γ.Ν.Α ΚΑΤ.
  Μετεκπαιδευτικό Ορθοπαιδικό Σεμινάριο Κρήτης, υπό την αιγίδα Κ.Ε.Ο.Χ, Ηράκλειο Κρήτη, 9-11 Ιουν 2006.

 • Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου με Χρήση Μηριαίας Πρόθεσης Versus ET. Αποτελέσματα Τριετίας.

  Γ.Μαχαιράς, Σ.Κουτσοστάθης, Δ.Δανομάρας, Αθ.Τόπκας, Α. Κωστάκος.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  25ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογικής Εταιρείας Μακεδονίας, Καστοριά, 27-30 Απρ 2006.

 • Επικινδυνότητα στην Άσκηση της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής.

  Γ.Μαχαιράς, Δ.Δανομάρας, Αθ.Τόπκας, Σ.Κουτσοστάθης, Δ. Μπάλτας.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  25ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογικής Εταιρείας Μακεδονίας, Καστοριά, 27-30 Απρ 2006.

 • Η Ορθόδρομη Ενδομυελική Ήλωση στην Αντιμετώπιση των Ψευδαρθρώσεων και Πωρωθέντων σε Πλημμελή Θέση Καταγμάτων Διάφυσης Βραχιονίου με τον Ήλο Polarus Humeral Rod System.

  Γ.Μαχαιράς, Αθ. Τόπκας, Σ. Κουτσοστάθης, Δ. Δανομάρας, Δ. Ντάλας.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  25ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογικής Εταιρείας Μακεδονίας, Καστοριά, 27-30 Απρ 2006.

 • Συγκριτική Μελέτη Επαναδιαμόρωσης και Αρθροπλαστικής της Επιγονατίδας σε Ολικές Αρθροπλαστικές Γόνατος.

  Γ. Μαχαιράς, Α. Κωστάκος, Σ. Κουτσοστάθης, Κ. Κατέρος, Αθ. Τόπκας, Δ. Δανομάρας.
  Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, Η Πεντέλη, Μελλίσια, Αττική.
  Ετήσιο Συνέδριο Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, Αθήνα 18-20 Νοεμβρ 2005.

 • Περιοχική Αναισθησία του Βραχιονίου Πλέγματος με τη Χρήση Ριποβακαίνης στις Μείζονες και Ελάσσονες Επεμβάσεις του Άνω Άκρου. Η Εμπειρία Μας. (Poster)

  Στ. Οικονομίδης, Χρ. Κοντοβίτσης, Ιακ. Γολσουζίδης, Αθ. Τόπκας.
  Ορθοπαιδική Κλινική και Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Ν Έδεσσας.
  Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, (Ελούντα) 28-31 Οκτ 2004.

 • Ενδομυελικές Ηλώσεις Καταγμάτων Βραχιονίου με Δύο Τύπους Ενδομυελικών Ήλων. Η Εμπειρία Μας. (Poster)

  Στ. Οικονομίδης, Γ. Χοίδης, Αθ. Τόπκας, Αν. Κούκος, Θ. Μουμτζιδέλης.
  Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Ν Έδεσσας.
  Ετήσιο Συνέδριο Τμήματος Ενδομυελικών Ηλώσεων, Κ.Ε.Ο.Χ.
  Θεσσαλονίκη, Ιαν 2004.

 • Αδενοκαρκίνωμα Σιγμοειδούς σε Σάκο Περισφιγμένης Βουβωνοκήλης (Ανακοίνωση Περιστατικού).

  Ν. Νικολούδης, Κ. Σαλιάγκας, Ιμπραήμ Μάννα, Ε. Ανδρεάδης, Αθ. Οικονόμου, Αικ. Προδρόμου, Αθ. Τόπκας, Θ. Χρυσίδης.
  Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Ν Έδεσσας.
  60 Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 13-16 Νοεμβρ 2003.

 • Εσωτερική Παροχέτευση Ψευδοκύστεων Παγκρέατος με Χρήση Τροκάρ.

  Θ. Χρυσίδης, Κ. Σαλίαγκας, Α. Οικονόμου, Χ.Αρκούδα, Αθ.Τόπκας,Μ.Χρυσίδου. Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Ν Έδεσσας. 60 Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 13-16 Νοεμβρ 2003.

 • Πολύποδες Χοληδόχου Κύστεως. Αντιμετώπιση με Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή. Εμπειρία Τελευταίας 5 Ετίας.

  Ε. Ανδρεάδης, Κ. Σαλιάγκας, Ν. Νικολούδης, Α. Οικονόμου, Α. Προβατίδης, Χ. Αρκούδα, Α. Προδρόμου, Αθ. Τόπκας, Θ. Χρυσίδης. Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Ν Έδεσσας.
  60 Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, Αθήνα, 22-24 Μαϊου 2003.

 • Επιπλοκές από τα Σημεία Εισόδου των Trocars στη Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή.

  Χ. Αρκούδα, Κ. Σαλίαγκας, Κ. Παπαβασιλείου, Ε. Ανδρεάδης, Α. Οικονόμου, Ν. Νικολούδης, Αθ. Τόπκας, Θ. Χρυσίδης. Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Ν Έδεσσας.
  60 Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, Αθήνα, 22-24 Μαϊου 2003.

 • Αντιμετώπιση Καταγμάτων Στέρνου στη Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν Έδεσσας. Εμπειρία 10Ετίας.

  Αθ. Τόπκας, Κ. Σαλιάγκας, Ε. Ανδρεάδης, Ν. Νικολούδης, Α. Οικονομου, Κ. Παπαβασιλείου, Χ. Αρκούδα, Θ. Χρυσίδης. Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Ν Έδεσσας.
  180 Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 14-17 Μαϊου 2003.